http://www.flickr.com/photos/george_strouzas/11321931884

แก้ปัญหาเสียงและภาพของหนังหรือวีดีโอไม่ตรงกัน

ในบางครั้งที่เราไป Download หนัง MV หรือไฟล์วีดีโอ (VDO) มา มักจะมีอาการเสียงไม่ตรงกับภาพ คือบางครั้งปากพูดไปแล้วเสียงยังไม่มา หรือเสียงมาแล้วปากยังไม่พูดเลย

ซึ่งอาการเสียงไม่ตรงกับภาพนี้ เกิดมาจากการแปลงไฟล์หนัง MV หรือไฟล์วีดีโอ (VDO) ที่ไม่ได้มีการตั้งค่าที่ถูกต้อง ซึ่งเวลาเราเอาไฟล์หนัง MV หรือไฟล์วีดีโอ (VDO) ที่เสียงไม่ตรงกับภาพมาดูก็จะเกิดความรำคาญหรือไม่สนุกได้

วันนี้ผู้เขียนจะขอแนะนำโปรแกรมดูหนัง MV หรือไฟล์วีดีโอ (VDO) โปรแกรมหนึ่งซึ่งจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ โดยโปรแกรมที่ว่าก็คือ Media Player Classic ซึ่งสามารถ Downlad ได้ที่ http://sourceforge.net/projects/mpc-hc/

สำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาเสียงไม่ตรงกับภาพนี้คือ เราจะต้องตั้งค่าของเสียงใหม่โดยสามารถตั้งให้เร็วขึ้นหรือช้าลงก็ได้

– ให้เปิด โปรแกรม Media Player Classic ขึ้นมา แล้วเปิดไฟล์หนังที่ท่านต้องการเล่น แล้วไปที่  Menu Play –> Audio  —> Options…
Media Player Classic Screen Shot

.
.

– ให้ติ๊กถูกหน้า Audio time shift (ms) แล้วใส่ค่าที่ต้องการ ส่วนจะเป็นค่าแบบใหนนั้นก็ต้องลองปรับดูเอาเองครับ มีหลักการง่าย ๆ ก็คือ ถ้าเสียงเร็วกว่าภาพต้องปรับให้เป็นค่าบวก เช่น 1200 แต่ถ้าภาพเร็วกว่าเสียงก็ให้ปรับค่าเป็นลบ เช่น -1500 เป็นต้น เมื่อปรับค่าได้แล้วให้กด Apply แล้วกด OK เพื่อไปเล่นไฟล์หนัง MV หรือไฟล์วีดีโอ (VDO) ต่อได้เลย ถ้าไม่ตรงก็ค่อยกลับเข้ามาปรับใหม่ได้
Media Player Classic Screen Shot

.
ข้อสำคัญ ถ้าท่านได้มีการปรับ Audio time shift แล้ว จะมาเล่นกับไฟล์ที่เสียงตรงกับภาพ(ไฟล์ปกติที่ไม่มีปัญหา) ต้องมายกเลิกการปรับ Audio time shift ก่อนนะครับเดี๋ยวเสียงกับภาพจะไม่ตรงกัน เพราะการตั้งค่านี้จะได้รับการบันทึกไว้ ปิดเปิดโปรแกรม ค่านี้ก็ยังคงอยู่ ต้องมายกเลิกโดยการติ๊กเครื่องหมายถูกออก เพื่อให้โปรแกมทำงานได้อย่างถูกต้องครับ

Related Posts