http://www.flickr.com/photos/anonymonk/2755066176

Gmail : ลูกเล่นใหม่จาก Google ใส่ Signature ให้ Gmail

Gmail เป็น Free Email จาก Google โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ทาง Google ให้เพิ่มฟังชั่น Customize Signature โดยคุณสามารถใส่ข้อความ รูปภาพ และตกแต่งสีสันรูปแบบ เข้าไปในท้ายเมล์ ตัวอย่างเช่น การแทรกรูปคุณ หรือ Logo บริษัท เข้าไปใต้ชื่อของคุณได้
หรือแม้แต่การกำหนดให้ใช้แบบอักษรอืนๆ ได้ตามต้องการ ซึ่งซิกเนเจอร์ของคุณจะอยู่ต่อท้ายอีเมล์ทุกฉบับทีคุณส่งออกไป

วิธีการสร้าง Gmail Signature

– เมื่อ Login เข้ไปใน Gmail แล้วให้ไปที่ Menu Setting

Gmail Screen Shot.
.

– ในหน้า Setting ให้ลงมาที่ส่วนของ Signature แล้วเลือก Option ที่สอง  และใส่ข้อความ รูปภาพ หรือแบบอักษรและกำหนดสีต่างๆ ได้ในช่อง Editor

Gmail Screen Shot.
.

– ถ้าต้องการใส่รูปภาพให้คลิ๊กที่เมนูรูปภาพ จะมีหน้าต่าง Add an Image ขึ้นมา ให้เอา URL ของรูปภาพที่เราต้องการมาใส่ แล้วกด OK

Gmail Screen Shot.
.

– เมื่อตกแต่ง Signature ได้ตามต้องการแล้ว ให้เลื่อนลงมาด้านล่างของหน้า แล้วกดที่ปุ่ม Save Change เพื่อบันทึกข้อมูล

Gmail Screen Shot

.
.

บทสรุป :
นี่คงเป็นอีกลูกเล่นึงที่ทำให้ Gmail น่าใช้งานมากยิ่งขึ้น

Related Posts