http://www.flickr.com/photos/garryknight/5489575248

Duplicate Cleaner : ไฟล์ข้อมูลซ้ำกันแค่ใหน ก็จัดการได้ง่ายดาย

เมื่อไฟล์ในคอมพิวเตอร์เริ่มมีจำนวนเพิ่มขึ้น ปัญหาหนึ่งที่พบเป็นประจำก็คือ มีข้อมูล รูปภาพ หนัง หรืออื่น ๆ ซ้ำกัน ทำให้เปลืองพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) โดยไม่จำเป็น  เราสามารถจัดการปัญหาเรื่องข้อมูลซ้ำกันได้โดยง่าย เพียงแค่ใช้โปรแกรม Duplicate Cleaner เพียงเท่านี้ข้อมูลที่เหมือนกันซ้ำกันก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป

ชื่อโปรแกรม :
Duplicate Cleaner

Download : http://download.cnet.com/Duplicate-Cleaner/3000-2248_4-10584403.html

ราคา : ฟรี (Freeware)

วิธีการใช้งาน :
– เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมา ให้เลือก Driver และ Folder ที่เราต้องการตรวจสอบเรื่องข้อมูลซ้ำกัน เมื่อได้ Folder ที่ต้องการ โดยกดลูกศรสีฟ้า ให้มีรายชื่อขึ้นมาที่ Search Paths

Duplicate Cleaner Screen Shot

.
.

– เลือก File Filter โดยสามารถเลือก รูปภาพ เพลง หนัง Office หรือทุกอย่างก็ได้

Duplicate Cleaner Screen Shot

.
.

– เลือก Find Files With โดยสามารถเลือก ข้อมูลเหมือนกัน ชื่อเหมือนกัน ขนาดเท่ากัน หรือวันที่เดียวกันก็ได้ เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้กด Go เพื่อเริ่มทำการค้นหาไฟล์ที่เหมือนกัน

Duplicate Cleaner Screen Shot

.
.

– โปรแกรมจะทำการค้นหาไฟล์ที่เหมือนกัน ตำเงื่อนไขที่ตั้งไว้

Duplicate Cleaner Screen Shot

.
.

– เมื่อโปรแกรมค้นหาไฟล์ที่เหมือนซ้ำกันเสร็จแล้ว ก็จะมีรายละเอียดขึ้นมาว่า เจอไฟล์ที่เหมือนกันกี่ไฟล์

Duplicate Cleaner Screen Shot

.
.

– โดยรายงานที่แสดงจะมี ไฟล์ที่ซ้ำกัน (Duplicate Files) และ ไฟล์ที่มีขนาดเป็นศูนย์ (Zero Size Files)

Duplicate Cleaner Screen Shot

.
.

– สามารถเลือกไฟล์ที่ต้องการลบหรือย้ายได้ โดยเลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วเลือก Remove Selected แล้วก็เลือกว่าจะลบหรือย้ายไฟล์ที่เลือก

Duplicate Cleaner Screen Shot

.
บทสรุป : โปรแกรม Duplicate Cleaner มีความสามารถค่อนข้างครบ สามารถเลือกเงื่อนไขได้ และค้นหาไฟล์ที่ข้อมูลเหมือนกันได้ดี

Related Posts