http://www.flickr.com/photos/ianfogg42/5570930886/

Backgrounds : Android App : เปลี่ยน Wallpaper ให้มือถือ

สำหรับท่านที่มีมือถือ Android มีวิธีการง่าย ๆ ในการเปลี่ยน Wallpaper (Background) ของเครื่องโดยเพียงแต่ติดตั้งโปรแกรม Backgrounds ก็สามารถโหลดภาพสวย ๆ มาเป็นพื้นหลังของมือถือได้แล้ว

ชื่อโปรแกรม : Backgrounds

Download : หา Download ได้ที่ Android Market

ราคา : ฟรี

วิธีการใช้โปรแกรม :

– เข้าไปที่ Android Market แล้วค้นหา background

Backgrounds Screen Shot

.
.

– ให้เลือกโปรแกรม Backgrounds ของ Stylem Media แล้วทำการติดตั้ง

Backgrounds Screen Shot

.
.

– เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้เปิดโปรแกรม Backgrounds ขึ้นมา

Backgrounds Screen Shot

.
.

– โปรแกรมจะมีสามเมนูด้วยกับ คือ Popular Recent และ Categories ให้เลือก Categories เพื่อทำการเลือกหมวดของรูปพื้นหลัง

Backgrounds Screen Shot

.
.

– เลือกหมวดของรูปพื้นหลังที่ต้องการ

Backgrounds Screen Shot

.
.

– จะมีรูปพื้นหลังขึ้นมาขึ้นมา เมื่อเลือกรูปที่ต้องการได้แล้ว ให้กด Set Wallpaper เพื่อตั้งรูปพื้นหลังที่เลือกให้เป็นพื้นหลังของมือถือ

Backgrounds Screen Shot
.
.

บทสรุป : โปรแกรมที่เกียวกับภาพพื้นหลังใน Android มีหลายตัว สำหรับ โปรแกรม Backgrounds ของ Stylem Media นี้ถือว่าได้รับความนิยมสูง

Related Posts