http://www.flickr.com/photos/smjb/7756237932

CPU-Z : ตรวจสอบ Spec ของเครื่องคอมพิวเตอร์

CPU-Z เป็นโปรแกรมที่เอาไว้ตรวจสอบรายละเอียดและข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องของพิวเตอร์ของเรา เช่น CPU, Mainboard, VDO Graphic หรือหน่วยความจำบนเครื่อง โปรแกรม CPU-Z นี้ถือว่าเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง สามารถเอาค่าที่โปรแกรมตรวจสอบได้ไปอ้างอิงต่อได้

ชื่อโปรแกรม : CPU-Z

Download : http://download.cnet.com/CPU-Z/3000-2086_4-10050423.html?tag=mncol (Version 32 Bit)
http://download.cnet.com/CPU-Z-64-bit/3000-2086_4-75173045.html (Version 64 Bit)

ราคา : ฟรี (Freeware)

วิธีการใช้งาน :
– ตอนที่ติดตั้งโปรแกรม จะมีถามเรื่องการติดตั้ง Ask Toolbar เราไม่จำเป็นต้องติดตั้ง ให้เอาเครื่องหมายถูกออก แล้วก็ติดตั้งต่อได้เลย
CUP-Z Screen Shot

.
.

– เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมา ก็จะมีรายละเอียดของคอมพิวเตอร์ของแสดงขึ้นมา มี Tab ต่างๆ เช่น CPU,Caches,Mainboard,Memory เป็นต้น

CUP-Z Screen Shot

.

CUP-Z Screen Shot

.

CUP-Z Screen Shot

.

CUP-Z Screen Shot

.

CUP-Z Screen Shot

.
.
บทสรุป : โปรแกรมนี้แสดงรายละเอียดของเครื่อคอมพิวเตอร์ได้อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะรายละเอียดของ Hardware มีรายละเอียดค่อนข้างครบ

Related Posts