http://www.flickr.com/photos/drequiem/5017997680

โดยทั่วไปผู้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ มักจะละเลยการดูแลเครื่องของตัวเอง บ้างก็ไม่ป้องกัน ไม่เคยบำรุงรักษา ก็มักเกิดปัญหา ใด้หลาย ๆ ปัญหาเหมือนกัน หนึ่งในปัญหายอดฮิตก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ติดสปายแวร์ (Spyware) เรามาทำความรู้จักกันว่าสปายแวร์คืออะไร สปายแวร์ (Spyware) เป็นโปรแกรมขนาดเล็กที่แฝงมาขณะที่เราทำการท่องอินเตอร์เน็ต โดยเจ้าสปายแวร์จะทำการแอบติดตั้งลงไปในเครื่องของเรา และเริ่มเก็บข้อมูลส่วนตัวของเรา เช่น Web ที่เราเล่น Email Password และอาจจะรวมถึงหมายเลขบัตรเครดิตของเราด้วย เมื่อเก็บข้อมูลแล้วก็จะทำการส่งข้อมูลออกไปให้บุคลอื่น ที่เจ้าสปายแวร์ถูกโปรแกรมไว้ นั่นหมายถึงว่า

Read More
http://www.flickr.com/photos/105469396@N08/10277461565

Show Password เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ดูรหัสผ่านที่ถูกซ่อนไว้ในรูปแบบเครื่องหมายดอกจัน (*) การใช้งานก็ง่ายมากแค่เอาเมาท์ไปวางที่ช่องที่มีรหัสผ่านซึ่งจะถูกแทนที่ ด้วยเครื่องหมายดอกจัน ก็สามารถแสดงรหัสผ่านออกมาอย่างง่ายดาย

Read More
http://www.flickr.com/photos/23828813@N03/2267977822

สำหรับท่านที่ใช้งานเน็ตเวิกต์แบบไร้สาย (Wireless) ปัญหาที่มักจะเจอเสมอคือลืมรหัสผ่าน (Password) ของ Wireless อันเนื่องมาจากว่า รหัสผ่าน (Password) ของ Wireless นั้นจะถามแค่ครั้งแรกครั้งเดียว จึงง่ายที่จะลืม หรือบางครั้งก็ให้คนอื่นติดตั้ง Wireless แล้วเค้าก็ใส่รหัสผ่าน (Password) ให้เรา เราก็เลยไม่รู้ว่ารหัสผ่านคืออะไร ในบางครั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ถาม Wireless Password ขึ้นมาซะเฉย ๆ ซึ่งถ้าเราไม่รู้รหัสผ่านก็งานเข้าล่ะครับ ซึ่งโดยปกติแล้วรหัสผ่านของ Wireless นั้น Windows จะเก็บเอาไว้บนเครื่อง แต่เราไม่สามารถเรียกออกมาดูได้ จะต้องใช้โปรแกรมบางตัวเข้ามาช่วย โดยโปรแกรมที่ว่าก็คือโปรแกรม WirelessKeyView

Read More
http://www.flickr.com/photos/rafeblandford/3859413268

เวลาที่เรามีข้อมูลอะไรที่เป็นความลับ ไม่ว่าจะเป็นหนัง รูปภาพ วีดีโอ หรืออื่น ๆ แต่จำเป็นต้องเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ บางคนก็ใช้วิธีทีก็ย้ายที่เก็บหรือซ่อนไว้ในที่ต่าง ๆ (บางคนซ่อนไว้ใน Windows บ้างก็ซ่อนไว้ที่ System32) หรือบางคนก็ใช้วิธีเปลี่ยนนามสกุลของไฟล์เอา วิธีการที่บอกมาข้างต้นนี้ บางทีก็ไม่สามารถซ่อนการค้นหาจากบางโปรแกรมได้ แต่สำหรับโปรแกรม TrueCrypt นั้น ถ้าไม่มี Password ก็หมดสิทธิ์ที่จะรู้ความลับของเรา

Read More