http://www.flickr.com/photos/mmshreyas/12156505414

Font Viewer 2.0 โปรแกรมนี้ช่วยให้ความสะดวกสำหรับท่านที่ชอบการออกแบบและมีฟอนต์อยู่ใน เครื่องเป็นจำนวนมาก เพราะโปรแกรมนี้แค่ใส่คำที่ต้องการออกแบบ ก็จะแสดงผลของ Font ออกมาให้ได้เลือกกันอย่างง่ายดาย และยังสามารถกำหนด ขนาด สีตัวอักษร สีพื้นหลังได้ด้วย

Read More