http://www.flickr.com/photos/anonymonk/2755066176

พี่ใหญ่ Google (เจ้าของ Gmail) ชอบมีของฟรีดี ๆ ให้เราใช้อยู่ตลอด วันนี้ขอพูดถึงหนึ่งในความสามารถของ Gmail นั่นคือการ ตรวจสอบการเข้าใช้งาน นั่นก็คือเราสามารถตรวจสอบได้ว่า มีการเข้ามาใช้งานอีเมล์ เมื่อใหร่ ที่ใหน และยังไง

Read More