http://www.flickr.com/photos/mobiletech/430249970

หนึ่งในปัญหาหลักของคนใช้มือถือระบบ Android คือการรั่วของ Internet Data ไม่ว่าจะเป็น Edge หรือ 3G ซึ่งปัญหานี้นำมาซึ่งความสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ แต่เราสามารถแก้ปัญหา Edge หรือ 3G รั่วได้โดยการใช้โปรแกรมชื่อ SMODA Widget

Read More