http://www.flickr.com/photos/garryknight/5489575248

เมื่อไฟล์ในคอมพิวเตอร์เริ่มมีจำนวนเพิ่มขึ้น ปัญหาหนึ่งที่พบเป็นประจำก็คือ มีข้อมูล รูปภาพ หนัง หรืออื่น ๆ ซ้ำกัน ทำให้เปลืองพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) โดยไม่จำเป็น เราสามารถจัดการปัญหาเรื่องข้อมูลซ้ำกันได้โดยง่าย เพียงแค่ใช้โปรแกรม Duplicate Cleaner เพียงเท่านี้ข้อมูลที่เหมือนกันซ้ำกันก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป

Read More