http://www.flickr.com/photos/scays/6305514612

วิธีการหา Latitude (ละติจูด) กับ Longitude (ลองติจู) นั้นสามารถทำได้หลายวิธี แต่วันนี้จะขอแนะนำ วิธีการหา Latitude (ละติจูด) กับ Longitude (ลองติจู) บน Google Map แบบง่าย ๆ โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Google Maps Labs   โดยให้เริ่มจากการที่คลิ๊กเข้าไปที่

Read More